Fasáda

Vlastnosti jednotlivých druhov fasádnych povrchových úprav sú determinované v prvom rade ich zložením. Skladajú sa z rôznych zložiek, ktoré plnia v materiáli rôzne funkcie:

- Spojivá majú rozhodujúci vplyv na celkové vlastnosti exteriérovej omietky alebo náteru
- Ostatné zložky - pigmenty, plnivá, rôzne aditíva a rozpúšťadlá

Farebná úprava fasády
Farebná úprava fasády sa realizuje pomocou ušľachtilých farebných tenkovrstvových omietok, alebo povrchovou farbou.

Služby


Odkazy portálu


Hodina