Airless

Pri novostavbách s veľkou metrážou používame vysokotlakové zariadenie typu AIRLESS. Denná norma nastriekanej plochy s týmto prístrojom predstavuje okolo 500-600 m2 hotovej maľby.

Hlavné charakteristiky
Vysoko tlaková pumpa.
Pomer tlaku 30:1
Dávka za cyklus 59 ml/cyklus
Používaná s bez vzduchovou striekacou pištoľou ALG7


Služby


Odkazy portálu


Hodina